MTV:N ONLINE- JA MOBIILIKILPAILUJEN SÄÄNNÖTNämä säännöt on päivitetty viimeksi 19/1-2010

MTV:N ONLINE- JA MOBIILIKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

Nämä säännöt soveltuvat sinun ja MTV:n väliseen suhteeseen kun osallistut johonkin järjestämäämme online- ja/tai mobiilikilpailuun (”Kilpailu(t)”). Nämä kilpailujen säännöt ovat lisäys MTV:n Käyttöehtoihin, jotka sinun tulisi lukea tästä ennen jatkamista.

Alla olevat kilpailujen säännöt soveltuvat kaikkiin Kilpailuihin. Kun osallistut johonkin tiettyyn Kilpailuun, sinun tulisi seurata kyseessä olevan Kilpailun verkkosivustoilla olevia linkkejä tutustuaksesi kyseisen Kilpailun kilpailukohtaisiin sääntöihin. Jos johonkin Kilpailuun soveltuvat tällaiset kilpailukohtaiset säännöt ja ne ovat ristiriidassa näiden yleisten sääntöjen kanssa, niin silloin kyseiset kilpailukohtaiset säännöt ovat ensisijaisia.

Näissä säännöissä käytetyillä määritelmillä on sama merkitys kuin Käyttöehdoissa, ellei erikseen toisin ole mainittu.

1. YLEISTÄ

Osallistumalla mihin tahansa Kilpailuumme hyväksyt, että sinua sitovat (a) nämä säännöt (joihin voidaan toimestamme tehdä muutoksia tai lisäyksiä milloin tahansa), (b) Käyttöehdot ja (c) päätöksemme, jotka ovat lopullisia kaikissa Kilpailuun liittyvissä asioissa.

2. PALKINNOT

Palkinnot eivät ole siirrettävissä, eikä niitä voida vaihtaa rahaksi. Me toteutamme palkintoja koskevat järjestelyt. Pidätämme oikeuden päätösvaltamme mukaisesti vaihtaa minkä tahansa palkinnon toiseen samanarvoiseen palkintoon. Kaikkiin palkintoihin sovelletaan niiden valmistajan tai toimittajan ehtoja.

3. KELPOISUUS

Jotta voittaja(t) (ja soveltuvin osin vieras) olisi kelpoinen vastaanottamaan palkinnot, tulee hänen (a) tarvittaessa suostua allekirjoittamaan valaehtoinen todistus kelpoisuudestaan; (b) vapauttaa meidät kaikesta vastuusta, vaatimuksista, väitteistä ja vaateista liittyen henkilövahinkoihin ja/tai vahinkoihin, varkauteen tai muihin Kilpailun yhteydessä tai palkinnon käyttämisestä tai vastaanottamisesta kärsimiin menetyksiin, lukuun ottamatta huolimattomuudestamme johtuvia; ja (c) allekirjoittaa luovutuskirja, joka myöntää meille oikeuden käyttää hänen nimeään ja kuvaansa mainos- ja julkisuustarkoituksissa ilman erillistä korvausta. Kilpailuun osallistuminen katsotaan voittajan suostumukseksi tällaisten luovutuskirjojen allekirjoittamiseen. Voittajan (ja soveltuvasti vieraan) tulee täyttää kaikki oikeudelliset asiakirjat ja palauttaa ne meille viiden (5) työpäivän sisällä tiedoksiannostamme. Edellä mainitun noudattamatta jättäminen johtaa voittajan hylkäämiseen ja uuden voittajan valitsemiseen.

4. SOVELTUVA LAKI, VILPILLISYYS

Kaikkien lakien, sääntöjen ja määräysten noudattaminen on ehtona Kilpailun minkä tahansa palkinnon osan vastaanottamiselle, kenen tahansa voittajan toimesta. Voittaja(t) on yksinomaan vastuussa kaikista vakuutuksista, soveltuvista veroista ja muista sellaisista kuluista, joita ei ole määritelty palkinnon kuvauksessa.

Pidätämme oikeuden hylätä osallistuja ja/tai voittaja, mikäli tämä rikkoo lakia, näitä sääntöjä tai jonkin yksittäisen kilpailun kilpailukohtaisia sääntöjä tai joka on muuten käyttänyt vilppiä tai mikäli hylkäämiselle on muita perusteita.

5. MATKUSTAMINEN

Milloin palkintoihin sisältyy voittajan matka, voittajalla (ja soveltuvasti vieraalla) edellytetään olevan voimassa oleva passi ja/tai muut välttämättömät matkustusasiakirjat ja viisumit. Milloin palkinnot edellyttävät matkustamista tiettyinä päivinä tulee voittajan (ja soveltuvin osin vieraan) pystyä matkustamaan sovittuna päivänä, vaihtoehtoisia päiviä ei tarjota. Milloin voittaja on lapsi, tulee hänen matkustaa vanhempansa tai huoltajansa kanssa. Milloin voittaja on lapsi ja palkinto edellyttää matkustamista tiettynä päivänä, joka on koulupäivä, tulee voittajan hankkia etukäteinen kirjallinen lupa sekä koulunsa rehtorilta että vanhemmaltaan tai huoltajaltaan koulusta poissaoloon. Milloin palkinto sisältää matkan voittajan valitsemana päivänä, valittu päivä on riippuvainen saatavuudesta. Pidätämme oikeuden määrätä sellaisesta päivämäärästä mihin mennessä palkinto on viimeistään lunastettava.

6. IKÄVAATIMUS

Pidätämme oikeuden lisätä ikävaatimuksia tarvittaessa. Osallistujien, jotka ovat 16 vuotiaita tai alle 16 vuotiaita, tulee hankkia vanhempansa tai huoltajansa suostumus tästä ennen osallistumistaan Kilpailuun. Mikäli vanhempasi/huoltajasi ei hyväksy Vanhemman/Huoltajan Suostumusta pyydämme, että et osallistu Kilpailuihin.MTV Networks AB:n, MTV Networks Europen, MTV Networksin, Viacom International Inc.:n, näiden tytäryhtiöiden ja kaikkien sponsoreiden työntekijöillä ja heidän lähipiirillään ei ole oikeutta osallistua Kilpailuihin.

7. OIKEUKSIEN SIIRTO

Osallistumalla Kilpailuun lähettämällä meille materiaalia (mukaan lukien valokuvia, piirustuksia tai animaatioita) joka ladataan Sivustoillemme tai lähetetään meille tekstiviestillä (SMS), myönnät meille samalla peruuttamattoman, rajoituksettoman, maailmanlaajuisen, palkkioista vapaan oikeuden käyttää tällaista materiaalia tai mitä tahansa osaa siitä ikuisesti ja kaikissa medioissa ja kaikilla valitsemallamme tavoilla. Takaat myös, että sinulla on kaikki tarvittavat oikeudet ja luvat kyseisen aineiston sisältöön. Jos et hyväksy jotain tällaista oikeuden luovutusta tai tiedät, ettei sinulla ole kaikkia välttämättömiä oikeuksia tai lupia, pyydämme, että et osallistu Kilpailuihin.

8. TIEDONANTO

Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai puhelimitse mahdollisimman nopeasti Kilpailun arvonnan jälkeen. Saadaksesi selville Kilpailun voittajan nimen lähetä meille postimerkillä ja osoitetiedoillasi varustettu kirjekuori yhden (1) kuukauden kuluessa Kilpailun päättymisestä MTV Networks AB:lle osoitteeseen Lumaparksvägen 7, 12031 Tukholma, Ruotsi, jossa yksilöit kyseisen Kilpailun.

9. VASTUU

Voittaja hyväksyy, että meillä, MTV Networks Europella, meidän työntekijoillämme tai sponsoreillamme ei ole mitään vastuuta henkilövahingoista ja/tai muista vahingoista, varkaudesta, tai menetyksestä, joka on tapahtunut jonkun kilpailun yhteydessä tai jonkin palkinnon yhteydessä (sisältäen palkinnon vahingoittumisen tai itse palkinnon menetyksen), edellyttäen että tämä ei ole aiheutunut meidän varovattomuutemme takia.Tämä sisältää m.m. että meillä ei ole mitään vastuuta voittajaa kohtaan jos esim. palkinto menee rikki, matka peruutetaan tai myöhästyy, tai jos palkinto ei muutoin täytä odotuksia. 

10. HENKILÖTIEDOT

Kaikkia henkilötietoja, jotka saamme osallistujilta Kilpailuihin osallistumisen kautta, voidaan käyttää Henkilötietojen Suojaperiaatteidemme mukaisesti, joihin voit tutustua tästä.