Hard Knocks
Season 4 E 11 • 22.04.2013
Chelsea juhlii Aubreen 3-vuotispäiviä, ja Jenellelle selviää, että hänellä on pienet mahdollisuudet saada Jacen huoltajuus. Leah vie Alin lääkäriin, ja Kailyn kertoo viimein Jolle suunnitelmistaan Javin kanssa.