Lokakuu 2018
 
Yleiset kilpailusäännöt:
Yleisiä kilpailusääntöjä sovelletaan osallistuessasi johonkin online- ja/tai mobiilikilpailuumme ("Kilpailu(t)"). Kilpailusäännöt muodostavat osan Käyttöehdoista, joihin voit tutustua täällä. Sinun tulee tutustua Käyttöehtoihin ennen Kilpailuun osallistumista.
Yleiset kilpailusäännöt pätevät kaikkiin Kilpailuihin. Ilmoittautuessasi Kilpailuun sinun tulee myös noudattaa kyseiseen Kilpailuun mahdollisesti sovellettavia erityissääntöjä. Jos Kilpailuun sovelletaan erityissääntöjä ja säännöt ovat ristiriidassa yleisten kilpailusääntöjen kanssa, erityissäännöt syrjäyttävät yleiset kilpailusäännöt.
Tässä käytettävillä määritelmillä on sama merkitys kuin Käyttöehdoissa, jollei toisin mainita.
 
1.YLEISTÄ
Kilpailuun osallistumalla suostut noudattamaan: (a) erityisiä kilpailusääntöjä (b) yleisiä kilpailusääntöjä (joita voimme muuttaa ajan kuluessa), (c) Käyttöehtoja sekä (d) kaikkia Kilpailuun liittyviä päätöksiämme. Kaikki päätöksemme ovat lopullisia, eikä niitä siis voida muuttaa.
 
2.IKÄRAJA, KUKA EI VOI OSALLISTUA JNE.
Jos olet alle 16-vuotias, täytä alempaa löytyvä huoltajan suostumuslomakke. Varmista, että se täytetään ja että huoltajasi lähettää sen meille. Ilman suostumuslomaketta et voi osallistua Kilpailuun.
Voimme asettaa Kilpailuihimme ikärajoja.
Kilpailuihin eivät saa osallistua oman yrityksemme tai Sivuyhtiöiden työntekijät, heidän lähisukulaisensa, sponsorit ja/tai muut yritykset, jotka ovat luovuttaneet palkintoja erityiseen Kilpailuun.
 
3.PALKINNOT
Mahdolliset palkinnot ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa myydä tai luovuttaa muille. Käteispalkintoja ei tarjota. Meillä on oikeus vaihtaa palkinto toiseen, arvoltaan verrattavissa olevaan palkintoon. Palkinnon vastaanottamiseen saatetaan soveltaa valmistajien ja toimittajien asettamia ehtoja. Voittaja maksaa mahdollisen voittoveron.
 
4.OIKEUS VASTAANOTTAA PALKINTO
Tarvittaessa voimme ilmoittaa voittajalle (voittaja käsittää myös palkinnon sisältämän seuralaisen), että hänen tulee, voidakseen vastaanottaa palkinto, allekirjoittaa asiakirja, josta käy ilmi, että voittaja (a) lupaa, että hänellä on oikeus vastaanottaa palkinto, (b) vapauttaa meidät kaikesta vastuusta koskien henkilövahinkoja ja/tai muita vahinkoja, varkauksia tai katoamisia, jotka sattuvat Kilpailun yhteydessä tai palkinnosta johtuen edellyttäen, että ne eivät johdu vakavasta huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä sekä (c) antaa meille oikeuden julkaista voittajan nimi ilmoitus- ja mainontatarkoituksessa ilman oikeutta korvaukseen.
 
Jos ilmoitamme voittajalle, että kyseistä asiakirjaa tarvitaan, voittajan ja mahdollisen seuralaisen on kummankin allekirjoitettava asiakirja ja lähetettävä se meille viiden (5) arkipäivän kuluessa siitä, kun voittajalle on ilmoitettu asiasta. Jos emme ole saaneet asiakirjaa/asiakirjoja määräaikaan mennessä, voittaja voidaan hylätä ja vaihtoehtoinen voittaja voidaan nimetä.
 
5.EHDOT KOSKIEN PALKINNON VASTAANOTTAMISTA, VILPPIÄ JNE.
Voidakseen vastaanottaa palkinnon (tai osan palkinnosta) voittajan tulee noudattaa sovellettavia lakeja ja säännöksiä, yleisiä kilpailusääntöjä ja mahdollisia kilpailun erityissääntöjä. Voittajan tulee maksaa kaikki vakuutukset, verot ja maksut riippumatta siitä, onko siitä erityinen maininta palkinnon kuvauksessa tai ei.
Meillä on oikeus hylätä osallistuja ja/tai voittaja, joka ei ole noudattanut lakia, yleisiä kilpailusääntöjä, kilpailun erityissääntöjä, joka on syyllistynyt vilppiin tai mikäli hylkääminen on perusteltua.
 
 
6.MATKAT, TODISTUKSET
Mikäli palkinto sisältää matkan, voittajan tulee varmistaa, että hänellä on voimassa oleva passi, viisumi ja/tai muu tarvittava matkustusasiakirja. Jos palkinto edellyttää matkustamista tiettynä päivänä, voittajan tulee voida matkustaa kyseisenä päivänä. Emme voi valitettavasti tarjota vaihtoehtoista matkustuspäivää. Jos voittaja on alle 16-vuotias, huoltajan tulee olla mukana matkalla. Jos voittaja on alle 16-vuotias ja palkinto edellyttää matkustamista tiettynä päivänä, joka osuu kouluajalle, voittajan tulee esittää kirjallinen todistus sekä luokanvalvojalta että huoltajalta koskien voittajan poissaoloa opetuksesta kyseisenä ajanjaksona. Mikäli voittaja saa päättää päivästä, edellytyksenä on matkan saatavuus ja meillä on oikeus päättää lopullisesta ajanjaksosta, jonka aikana palkinto tulee käyttää.
 
7.OIKEUDET
Jos osallistut Kilpailuun lähettämällä luovaa sisältöä (kuten mutta ei ainoastaan valokuvia, piirustuksia ja/tai animaatioita) julkaistavaksi verkkosivustollamme/sovelluksissamme/virallisella Instagram-sivullamme/Facebook-sivullamme ja/tai joka lähetetään tekstiviestillä, annat meille peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, jatkuvan, lisenssimaksuista vapautetun oikeuden käyttää lähettämääsi sisältöä sopivaksi katsomallamme tavalla. Takaat, että sinulla on kaikki oikeudet ja/tai luvat kyseiseen sisältöön voidaksesi antaa meille kyseisen oikeuden.
 
8.VOITTAJAA KOSKEVAT TIEDOT
Voittajaan otetaan yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse mahdollisimman nopeasti kilpailun päätyttyä. Voittajan nimi voidaan julkistaa myös verkkosivustollamme ja/tai sovelluksessamme/sovelluksissamme. Julkaistu nimi poistetaan 30 päivän kuluessa.
 
9.VASTUU
Voittaja hyväksyy, että meillä, Sivuyhtiöllä, työntekijöillämme ja/tai sponsoreilla ei ole vastuuta henkilövahingoista ja/tai muista vahingoista, varkauksista tai katoamisista, jotka ovat sattuneet jonkin Kilpailun yhteydessä tai palkinnosta johtuen (mukaan lukien itse palkintoon kohdistuva vahinko tai katoaminen) edellyttäen, etteivät ne ole aiheutuneet vakavasta huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä. Tämä merkitsee muun muassa sitä, ettei meillä ole vastuuta Voittajaan nähden, jos esimerkiksi palkinto menee rikki, matka peruuntuu tai viivästyy tai mikäli palkinto ei muussa suhteessa vastaa odotuksia.
 
10.HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSSÄ SOVELLETTAVAT KÄYTÄNTEET
Kaikkia osallistujan Henkilötietoja käsitellään henkilötietojen käsittelyssä sovellettavien käytänteidemme mukaisesti. Voit tutustua henkilötietoja koskeviin käytänteisiin täällä.
 
Käytämme Kilpailun yhteydessä Henkilötietoja ilmoittaaksemme voittajalle voitosta ja lähettääksemme palkinnon voittajalle. Jos voittajan Henkilötietoja täytyy käsitellä muulla tavoin kuin mitä kaikissa Kilpailuun liittyvissä säännöissä on ilmoitettu (ks. Kohta 1 edellä), ilmoitamme siitä etukäteen.
 
Kun voittaja on valittu ja häneen on otettu yhteyttä, poistamme kaikki Henkilötiedot niiden henkilöiden osalta, jotka ovat osallistuneet kilpailuun, mutta eivät ole voittaneet. Voittajan Henkilötiedot poistetaan, kun voittaja on saanut palkintonsa tai kun palkinto on käytetty (esimerkiksi jos palkinto on matka). Jos voittaja saa ottaa mukaan seuralaisen, edellä esitetty pätee myös seuralaisen Henkilötietoihin. Jos kilpailutyö sisältää luovaa sisältöä, varaamme itsellemme oikeuden säilyttää henkilötiedot niin kauan kuin käytämme sisältöä.
 
Jos Kilpailu järjestetään yhdessä yhteistyökumppanin kanssa, välitämme voittajan ja mahdollisen seuralaisen Henkilötiedot kyseiselle taholle. Ainoana tarkoituksena on, että yhteistyökumppani voi lähettää palkinnon voittajalle. Ilmoitamme etukäteen, järjestetäänkö Kilpailu yhdessä ulkopuolisen tahon kanssa. Henkilötietojen välittämisen osalta määräämme yhteistyökumppanimme käsittelemään Henkilötietoja kunnioittavasti ja sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti.
 
 
  
 
Huoltajan suostumus Viacom International Media Networksille (VIMN)
 
Ohjeet
 
Tulosta lomake
Täytä kaikki tiedot
Allekirjoita ja päivää
Skannaa tai ota valokuva täytetystä lomakkeesta
Lähetä se meille joko sähköpostilla osoitteeseen info@musictelevision.fi tai kirjeitse osoitteeseen
VIMN Nordic AB, Kungsbro Strand 31, 112 26 Stockholm, Sweden
 
 
Minä, _____________________, ilmoitan suostuvani siihen, että _____________________ ("Lapsi"), jonka huoltaja olen, osallistuu kilpailuun __________________, joka järjestetään VIMNin kotisivulla/sovelluksessa/julkisella Instagram-sivulla/Facebook-sivulla (esimerkiksi Nickelodeon/MTV/Paramount+) tai näiden yhteistyönä, tai tekstiviesteillä, sekä että hän hyväksyy VIMNin Käyttöehdot ja sen henkilötietojen käsittelyssä sovellettavat käytänteet.
 
Lisäksi annan suostumukseni siihen, että Lapsi tässä yhteydessä ilmoittaa VIMNille tiedot, jotka ovat välttämättömiä kotisivun käyttämiseksi tai kilpailuun osallistumiseksi, kuten esimerkiksi tiedot koskien nimeä, sähköpostiosoitetta, kotiosoitetta ja vastaavat tiedot, joiden perusteella Lapsen voi tunnistaa.
 
Minuun saa yhteyden puhelinnumerosta _____________ tai sähköpostilla __________________.
 
Voin milloin tahansa peruuttaa edellä mainitun suostumukseni lähettämällä sähköpostia osoitteeseen nick_nordic@vimn.com.
 
VIMN takaa, että Henkilötietoja, jotka Lapsi ilmoittaa osallistuakseen kilpailuun käytetään ja että ne poistetaan Yleisten kilpailusääntöjen mukaisesti. Lisäksi kaikkia meille ilmoitettuja Henkilötietoja käsitellään henkilötietojen käsittelyssä sovellettavien käytänteidemme mukaisesti.