Nämä Käyttöehdot on viimeksi päivitetty 28/04 2017.
 
VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖEHDOT
 
Tämä dokumentti sääntelee sinun ja MTV:n välistä suhdetta käyttäessäsi on-line palveluitamme. Sinun tulee lukea nämä ehdot ennen palvelun käyttöä. Käyttämällä palvelua hyväksyt alla mainitut ehdot, joita MTV voi päivittää aika ajoin.

Lisäksi käyttäessäsi tiettyä palvelua tai osallistuessasi kilpailuihin, sinun tulee noudattaa niihin soveltuvia sääntöjä ja ohjeita, joita voimme asettaa aika ajoin. Mikäli jokin tällainen ohje tai sääntö ja nämä käyttöehdot ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan palvelun tai kilpailun ohjeita tai sääntöjä. Nämä Ehdot (määritelty alla) ovat voimassa niin kauan kuin olet Sivuston (määritelty alla) käyttäjä. Minkä tahansa jäsenyyden, palvelun tai toiminnon päättymisestä huolimatta, Ehdoissa asetetut velvoitteet sitovat sinua edelleen.

Mikäli et halua tulla näiden ehtojen sitomaksi, sinun tulee pidättäytyä käyttämästä palvelua.
 
1. MÄÄRITELMÄT

"Konserniyhtiöt" Tytär-, ja muut konserniyhtiömme, määräysvallassamme olevat yhtiöt, sekä sisar- sekä emoyhtiömme;
 
"Ehdot" Nämä ehdot, mukaan lukien liitteenä oleva Henkilötietojen Suojaperiaatteet, MTV:n Online- ja Mobiilikilpailujen Säännöt.
 
"Tieto" Kaikki Sivustomme kautta jakamamme tieto ja aineisto; "Henkilökohtainen tieto" Mikä tahansa sinua koskeva tieto, joka on liitettävissä sinuun henkilönä kuten nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi tai mikä tahansa muu tieto mikä mahdollistaa identifioimisesi tai yhteydenoton sinuun ja johon yleisesti viitataan tässä ohjeessa "sinun tietosi". Tämä soveltuu kaikkeen sinulta kerättävään tietoon rekisteröityessäsi Sivustollemme, osallistuessasi on-line kilpailuun tai käyttäessäsi palvelua. "Rekisteröitymislomake" Lomake, joka sinun on täytettävä saadaksesi uutiskirjeitä, osallistuaksesi MTV on-line kilpailuihin, käyttääksesi MTV palveluita ja/tai rekisteröityäksesi mistä tahansa muusta syystä;
"Palvelu(t)" Meidän tai jonkun konserniyhtiömme sinulle tarjoama palvelu, jonka avulla pääset käsiksi Tietoon tämän Sivuston kautta;
 
"me" VIMN Nordic AB filial i Finland, Kaisaniemenkatu 3 B 20-21, 00100 Helsinki, Suomi;
"Sivusto" Kaikki sivut osoitteessa www.musictelevision.fi, mukaan luettuna vastaava, korvaava, sijais- tai varmuuskopio sivusto, joka on yhdistetty tai yhdistettävissä verkkosivuihin;
"sinä" Sinä, Palvelun loppukäyttäjä.
 
2. PALVELU
Palvelu tarjotaan "sellaisena kuin sen on" ja "kuten saatavilla" -pohjalta emmekä me anna mitään suoria tai epäsuoria vakuutuksia liittyen Palveluun. Olet tietoinen, että osa tiedoista, esimerkiksi ohjelmisto, on kolmannen osapuolen toimittama ja me emme anna mitään vakuutuksia liittyen kyseiseen tietoon liittyen.
 
Olet tietoinen, että me voimme valita ja täydentää sääntöjä ja rajoituksia liittyen Palveluun ja sen käyttöön. Ymmärrät ja hyväksyt lisäksi, että me emme ole vastuussa viivästyksistä tai virheistä liittyen esimerkiksi viestien tai muun materiaalin tallettamiseen.
 
Sinä tiedostat, että (a) on teknisesti mahdotonta tarjota virheetöntä Palvelua, emmekä lupaa toimittaa sellaista; (b) virheet saattavat johtaa väliaikaiseen Palvelun saatavuuden keskeytymiseen; (c) Palvelun käyttämisen perusteella mahdollisesti saavutetut tulokset saattavat sisältää epätäsmällisyyksiä tai kirjoitusvirheitä; ja (d) Palvelun toiminta saattaa olla haitallisen vaikutuksen kohteena meidän toimintamahdollisuuksiemme ulkopuolella olevista olosuhteista tai toimenpiteistä johtuen.
Vaikka pyrimmekin estämään viruksia käymällä läpi Sivustollamme olevaa materiaalia, suosittelemme sinua käyttämään viruksentorjuntaohjelmistoa kaikkeen Palvelumme kautta saamaasi Tietoon ja/tai materiaaliin.
 
3. MYÖNNETYT JA PIDÄTETYT OIKEUDET
Me kunnioitamme immateriaalioikeuksia ja siksi edellytämme, että käyttäjät kunnioittavat kaikkia meidän tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä ja kaikkia muita immateriaalioikeuksia kuten myös immateriaalioikeuksia, jotka kuuluvat kolmannelle osapuolelle.
 
Me tarjoamme Tietoa yksinomaan sinun yksityistä, ei-kaupallista käyttöäsi varten. Tietoa ei tule käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen (mukaan lukien julkaisu, kopiointi, välitys). Et saa itse tai sallia tai auttaa kenenkään kolmannen kopioida, julkaista, valmistaa, ladata, lähettää, tallentaa (esim. toiselta sivustolta), jakaa, välittää, kaupallisesti hyödyntää tai käyttää Tietoa millään muulla tavalla. Sitoudut olemaan kopioimatta, muuttamatta, olla tekemättä muunnosta, purkaa, koota tai muuten yrittää selvittää lähdekoodia, myydä, siirtää, alilisensoida, pantata tai muuten siirtää mitään oikeutta Tietoon. Palvelun, Sivuston tai niiden materiaalin tai sisällön luvaton tai kielletty käyttö voi johtaa lain asettamiin yksityis- ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.
 
MTV-nimet, -kuvat ja -logot tai kenen tahansa kolmannen osapuolen nimet, kuvat ja logot (mukaan lukien heidän palvelut ja tuotteet) pysyvät MTV:n tai asianomaisen kolmannen osapuolen omaisuutena eikä sinulla ole oikeutta niiden käyttöön. Kaikki Sivustolla olevat tekijänoikeudet, tavaramerkit tai muut immateriaalioikeudet (mukaan lukien muotoilu, järjestys, ulkomuoto ja tunto) sekä kaikki Sivuston osana oleva materiaali ja sisältö ovat MTV:n, konserniyhtiöidemme tai käyttöoikeuden myöntäjiemme omaisuutta.
 
Mikäli lähetät meille tai lataat Sivustollemme materiaalia, oikeutesi tähän materiaaliin säilyy ja voit edelleen jatkaa sisällön käyttöä Sivustomme ulkopuolella. Esimerkkejä kyseisestä materiaalista ovat video, ääni, kuvat, taideteos, sulautettu aineisto, tieto, ohjelmisto tai teksti. Lähettäessäsi materiaalia meille, lisensoit samalla meille peruttamattomasti, ehdoitta, maailmanlaajuisesti ja korvauksetta oikeuden käyttää kyseistä aineistoa tai osaa siitä aina kaikissa viestimissä, vapaasti valitsemallamme tavalla. Lisäksi, näin ollen luovut niin kutsutuista moraalisista tai muista vastaavista oikeuksistasi kyseiseen materiaaliin, siten kuin se on sallittua Suomen lain mukaan. Pidätämme oikeuden vapaasti ja ilman mitään velvoitteita poistaa, tuhota, muuttaa, editoida, hyödyntää tai muuten määrätä vapaasti kaikkea Sivustolle lataamaasi tai muuten toimittamaasi materiaalia tai sisältöä.
 
4. KÄYTTÄJÄN MENETTELYTAVAT
Käyttämällä Sivustoa ja Palvelua sitoudut noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja ja määräyksiä. Olet yksin vastuussa kaikista toimista, teoista ja laiminlyönneistä, jotka liittyvät käyttöösi. Me tarjoamme Palvelun vain sinun henkilökohtaiseen, yksityiseen käyttöösi. Sitoudut olemaan käyttämättä Palvelua:
 
· 1. mihinkään lainvastaiseen tarkoitukseen; · 2. tavalla, jolla Palvelu keskeytyy, vahingoittuu, muuttuu tehottomammaksi tai Palvelun toiminta millään tavoin heikentyy; · 3. tavalla, joka voisi mitenkään vahingoittaa tai haitata muiden käyttäjien tietokoneita; · 4. tavalla, joka voi olla loukkaava, sopimaton tai epäsiveellinen, pornografinen, rasistinen tai etnistä alkuperää loukkaava tai herjaava; · 5. tietokonevirusten ja muiden haittaohjelmien tai mahdollisesti haitallisten tai vahingollisten tiedostojen, tiedon tai ohjelmien välittämiseen, lataamiseen tai levittämiseen; · 6. painostamiseen, ahdisteluun, vainoamiseen, hyväksikäyttämiseen, syrjimiseen tai muuten muiden käyttäjien loukkaamiseen tai muiden käyttäjien henkilötietojen keräämiseen, tallettamiseen, toisintamiseen tai katsomiseen tai toisten yksityisyydensuojan loukkaamiseen; · 7. tavalla, mikä aiheuttaa henkilön, yrityksen tai yrityksen oikeuksien loukkaamisen (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tekijänoikeudet ja salassapito); · 8. mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin mukaan lukien markkinointi, myynnin edistäminen, julkisuus tai tuotteiden ja palvelujen tarjoamisen mainostaminen; · 9. väärän henkilöllisyyden tekemiseen tarkoituksena johtaa muita harhaan oikean lähettäjän identifioimisessa tai viestin alkuperän suhteen mukaan lukien, mutta ei rajoittuen esiintymiseksi MTV:n työntekijänä, johtajana, verkkosivujen ylläpitäjänä tai toisena käyttäjänä; tai · 10. välittämiseksi, lataamiseksi tai asettamiseksi tai asettamalla muuten saataville mitään vetoomusta tai luvatonta markkinointia, myynninedistämismateriaalia, "roskapostia", "spämmiä", "ketjukirjeitä", "pyramidi-malleja", tai mitään moninkertaisia tai roskapostiviestejä.
 
Koska me emme valvo sinun tai muiden käyttäjien Palvelun kautta lähettämää sisältöä, me emme anna takuuta kyseisen tiedon paikkansapitävyydestä, oikeellisuudesta tai laadusta. Tiedostat, että käyttämällä Palvelua voit altistua sisällölle, joka on loukkaavaa tai muuten paheksuttavaa. Mikäli löydät sisältöä, joka on mielestäsi loukkaavaa tai muuten paheksuttavaa, ilmoitathan siitä meille osoitteeseen info (at) mtve.com.
 
Sinä tiedostat, että emme yleensä tarkkaile tai tarkista etukäteen sinun tai muiden Palvelun käyttäjien kautta lähetettyä materiaalia, mutta meillä on aina oikeus (mutta ei velvollisuutta) tehdä niin ja kieltää pääsy tai poistaa mikä tahansa sisältö, jota on tarjottu Palvelun kautta.
 
5. REKISTERÖITYMINEN, SALASANA, TURVALLISUUS JA KÄYTTÖ
Kirjautuaksesi saadaksesi uutiskirjeitä ja päästäksesi kaikkialle Sivustolla, sinun tulee olla vähintään 16 vuotta täyttänyt ja sinun täytyy rekisteröityä antamalle meille itsestäsi oikeat, tarkat, ajankohtaiset ja täydelliset Rekisteröitymiskaavakkeessa vaaditut tiedot. Mikäli olet alle 16 vuotta, sinun täytyy saada vanhempasi tai huoltajasi suostumus. Paina tästä päästäksesi Vanhemman/Huoltajan Suostumukseen ja varmista että sinun vanhempasi/huoltaja täyttää lomakkeen ja lähettää sen meille. Mikäli vanhempasi/huoltajasi ei hyväksy näitä ehtoja, pyydämme sinua olemaan käyttämättä Sivustoa tai Palveluita.
Saatat olla velvoitettu valitsemaan itsellesi salasanan ja käyttäjätilin. Olet velvollinen pitämään salasanasi ja käyttäjätilisi salassa.
 
Sitoudut (a) ilmoittamaan meille välittömäsi käyttäjätilisi luvattomasta käytöstä tai mistä tahansa muusta turvallisuuden rikkomisesta ja (b) poistumaan tililtäsi joka käyttökerran jälkeen. Me emme voi olla, emmekä myöskään ole vastuussa mistään menetyksestä tai vahingosta, joka on seurausta sinun laiminlyönnistä noudattaa tämän Kohdan 5 mukaisia velvoitteita. Mikäli tarjoat tietoa, mikä on valheellista, virheellistä, vanhentunutta tai epätäydellistä tai mikäli meillä on perusteltu syy epäillä, että kyseinen tieto ei ole valheellista, virheellistä, vanhentunutta tai epätäydellistä, meillä on oikeus keskeyttää tai lopettaa sinun pääsysi Palvelun osiin, jotka edellyttävät rekisteröitymistä.
 
6. VASTUUNRAJOITUS
Hyväksyt, että pois lukien huolimattomuudesta aiheutunut kuolema tai ruumiinvamma, emme vastaa mistään menetyksestä tai vahingosta (riippumatta siitä onko se luonteeltaan suoraa tai epäsuoraa) liittyen näihin Ehtoihin tai Palvelujen käyttöön tai toimintaan tai asiaankuuluvaan Sivustoon, ellei pakottavan lain säännöksestä muuta johdu.
 
Emme ole myöskään vastuussa Palvelun poikkeavuuksista tai viivästyksistä esimerkiksi johtuen siitä että a) olet antanut meille virheellistä tietoa; b) olet poistanut osan Palvelusta; tai c) et ole noudattanut Palvelun käyttöön liittyviä ohjeita.
 
7. VANHEMPIEN VASTUU
Pidämme tärkeänä kaikkien käyttäjiemme ja erityisesti lasten turvallisuutta ja hyvinvointia. Vanhempien, jotka sallivat lastensa käyttää Palvelua, tulee myös huolehtia lastensa valvonnasta ja ohjauksesta. Muistutamme, että Palvelu on suunniteltu laajalle yleisölle. Muistutamme myös vanhempia, että laillisina huoltajina teidän vastuulla on valvoa lapsia ja päättää ovatko tietyt alueet sopivat lapsellenne. Katso tästä nähdäksesi vanhemmille tarkoitettua lisätietoa sekä meidän Vanhempien/Huoltajien Suostumukseen.
 
8. HYVITYS
Sitoudut lisäksi siihen, että mikäli sinulla on vaade tai kanne jotakin toista käyttäjää vastaan liittyen Palvelun käyttöön, ajat vaadetta tai kannetta itsenäisesti ja ilman vaateita meitä kohtaan. Sinun tulee ottaa täysi vastuu ja puolustaa meitä koskien mitä tahansa vaadetta, vastuuta, vahinko, kulua tai kustannusta, mukaan lukien kohtuulliset oikeudelliset kulut, liittyen näiden Ehtojen rikkomiseen tai Palvelun, Tiedon tai Sivuston käyttöön toimestasi.
 
9. KESKEYTYS JA PÄÄTTÄMINEN
Meillä on oikeus välittömästi päättää nämä Ehdot ja/tai keskeyttää sinun pääsy Palveluun, mikäli olet rikkonut näitä ehtoja, toimit sovellettavien lakien tai säädösten vastaisesti tai mikäli MTV itsenäisesti päättää lakkauttaa Palvelun tai osan siitä.
 
10. KILPAILUT
Klikkaa tästä varmistaaksesi, että olet lukenut yleiset kilpailusääntömme, jotka soveltuvat osallistuessasi kilpailuihimme. Osallistuessasi kilpailuun, huomautamme sinua kyseiseen kilpailuun soveltuvista säännöistä ja/tai rajoituksista sekä yleisistä kilpailusäännöistä. Yleiset ja erityiset (mikäli näitä on) kilpailusäännöt muodostavat osan näitä Ehtoja.
 
11. KÄYTTÄJÄN HENKILÖTIETOJEN SUOJA
Klikkaa tästä nähdäksesi Henkilötietojen suojaa koskevat periaatteemme. Henkilötietojen suojaa koskevat periaatteet ovat osa näitä Ehtoja ja ne sisältävät tietoa henkilötietojen suojaan liittyvistä menettelytavoistamme ja meidän tavastamme käsitellä Rekisteröitymiseen liittyviä Tietoja ja/tai muuta sinuun liittyvää henkilökohtaista tietoa, jota keräämme Palvelun tarjoamisen yhteydessä .Lisäksi löydät sieltä yhteystietomme, mikäli haluat kysyä tai esittää kommentteja yksityisyyteen liittyvistä asioista.  
 
12. MUUT VERKKOSIVUT
Tämä Sivusto saattaa sisältää linkkejä toisille sivuille, jotka eivät ole meidän kontrolloimia. Nämä Ehdot soveltuvat vain tämän Sivuston ja Palvelun käyttöön emmekä ole vastuussa mistään sisällöstä muilla sivustoilla. Mikään linkki toisille sivuille ei muodosta tukeamme toisille verkkosivuille tai niiden sisällölle.
 
13. MUUTOKSET KÄYTTÖEHTOIHIN JA PALVELUUN
Pidätämme oikeuden muuttaa näitä ehtoja aika ajoin. Viimeisen päivityksen päivämäärä tullaan esittämään näiden ehtojen alussa mainitsemalla viimeisimmän päivityksen päivämäärä ja viimeisen kolmen (3) kuukauden aikana tehdyt muutokset näkyvät näiden ehtojen alussa. Mikäli jatkat Palvelun käyttöä tällaisen muutosilmoituksen jälkeen, katsotaan sinun hyväksyneen kyseiset muutokset. Velvollisuutesi on säännöllisin väliajoin tarkastaa nämä Ehdot, varmistaaksesi onko niitä mahdollisesti muutettu. Mikäli et hyväksy kaikkia muutoksia näissä Ehdoissa, sinun tulee välittömästi lopettaa Palvelun käyttö.
 
14. SIIRTÄMINEN
Sinä et voi siirtää näitä Ehtoja tai mitään niihin liittyviä oikeuksia tai velvollisuuksia kenellekään kolmannelle ilman MTV:n etukäteistä kirjallista suostumusta. MTV voi siirtää nämä Ehdot ja siihen liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle ilman rajoituksia.
 
15. LAINVALINTA JA OIKEUSPAIKKA
Sivusto on suunnattu suomalaiselle yleisölle. Me emme anna vakuutusta siitä, että Sivusto on muiden valtioiden lakien mukainen.
 
Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakeja ja osapuolet täten peruuttamattomasti sitoutuvat siihen, että kaikki Ehtoihin liittyvät riitaisuudet ratkaistaan suomalaisissa tuomioistuimissa.